دانلودها ۱۳۹۶-۸-۹ ۲۱:۰۹:۲۴ +۰۰:۰۰
۱۳۹۶-۹-۱۲ ۱۶:۰۶:۴۵ +۰۰:۰۰

ترکیب یک فروشنده خوب با یک نرم افزار سی آر ام خوب

در گذشته فروشنده ای که تا نیمه ی مسیر فروش را طی کرده و تعداد مناسبی فروش انجام می داد، میتوانست آینده ای داشته باشد اما در بازار بسیار رقابتی امروز و وجود کانالهای فروش جدید مثل اینترنت، بقا در فروش چیزی بیشتر از مهارتهای فروش را برای فروشنده نیاز دارد. یک فروشنده درجه یک باید ترکیبی از مهارت‌ها در همه ی محدوده‌های فروش را داشته باشد.