امین کاچار

About امین کاچار

دیگر حاشیه امنی برای محصولات شما در بازار رقابت وجود نخواهد داشت. تکنولوژی و فناوری اطلاعات سرعت تغییرات را صد چندان کرده است. حالا برای رسیدن به یک سطح امن از رقابت و دوری از جنگ قیمت توانمندی های جدیدی را نیاز داریم. در این زمان فرآیندهای بالغ بازاریابی و فروش و افراد و تیم های توانمند شده و سازماندهی شده قابلیت ها و مزیت های رقابتی کسب و کارهای برنده خواهد بود.

بهینه سازی فانل فروش با امتیازبندی سرنخ

سرنخها یکسان نیستند، برخی ممکن است زودتر از بقیه خرید کنند و برخی اصلا خرید نکنند. اگر سرنخ هایی که کاملا آماده نیستند، به فروش منتقل شوند، نتیجه این میشود که: زمان گرانبها را صرف سرنخ های اشتباه کرده ایم و متحمل هزینه بی ­توجهی به سرنخ هایی شده ایم که برای بستن آماده­ تر هستند.

بهینه سازی فانل فروش با امتیازبندی سرنخ ۱۳۹۷-۷-۱۴ ۱۳:۰۴:۱۷ +۰۰:۰۰

عملکرد بالا در تیم فروش

تیم های فروش مانند لوکوموتیو پیشران سازمان هستند، عملکرد ضعیف تیم فروش حرکت کلی سازمان را کند و یا متوقف خواهد کرد. در این مطلب مفید با برخی از موضوعاتی که میتواند حرکت این پیشران سازمان را تسهیل و تسریع نماید آشنا میشویم.

عملکرد بالا در تیم فروش ۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۸:۲۴:۳۰ +۰۰:۰۰

اختلاف بین خدمات مشتری b2b و b2c

برای ارائه یک تجربه مناسب به مشتریان خود در قالب یک سیستم CRM ابتدا باید بتوانیم ماهیت ارتباط ما با مشتریان خودمان را تشخیص داده و تعریف نماییم. این سنگ بنای اول ما برای ایجاد یک رابطه مناسب با مشتریان خواهد بود. این مطلب به شما در تشخیص ماهیت ارتباط شما با مشتریان خود کمک خواهد کرد.

اختلاف بین خدمات مشتری b2b و b2c ۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۸:۳۰:۴۶ +۰۰:۰۰

برند با داستان شروع میشود نه با استاندارد

تفاوت یک برند دلنشین تفاوت مابین یک برند "محصول گرا" و یک برند " هدف گرا" است .برای رسیدن به این قصه واقعی و باور پذیر باید لحظاتی از اعداد و ارقام کسب و کار دست بکشیم ، اغراق و گزافه گویی را متوقف کنیم و براستی خود واقعی سازمان مان را دوباره بازخوانی کنیم .

برند با داستان شروع میشود نه با استاندارد ۱۳۹۶-۹-۷ ۲۳:۰۵:۱۴ +۰۰:۰۰